Friday, December 23, 2005

chiangrai 2005 - itinerary

[231205]

11/12: Singapore > Bangkok > Chiangrai

12/12: Chiangrai: Wat Klang Wiang, municipal market > Phu Chi Fa (via Thoeng & Ban Pang Ka)

13/12: Phu Chi Fa: sunrise > Ban Pasang (via Ban Cheng Meng, Thoeng, Chiangrai & Mae Chan) > Mae Salong: Xing Hua school

14/12: Mae Salong: morning market, school, Phra Borom That chedi

15/12: Mae Salong > Ban ?? (Akha) > Ban Pa Kha Suk Jai (Akha): preschool > Ban ?? (Akha + Chinese) > school > Ban Panasawan (Akha) > Ban Klang (Chinese) > Ban Heka (Lisu + Chinese) > Ban Klang > Mae Salong

16/12: Mae Salong: morning market, 文史馆 museum, General Duan Shiwen's tomb > Chiangrai (via Ban Pasang)

17/12: Chiangrai: wholesale market, municipal market > Ban Huay Khom: Mirror Art Group (MAG) > Ban Apa > Ban Huay Mae Sai school > Chiangrai

18/12: Chiangrai > Ban Huay Khom: MAG > Ban Jalae: hilltribe life & culture museum, weaving competition > Ban Huay Khom school: sports day > Karen village > MAG: youth gift exchange (anti-trafficking) > Chiangrai > Ban Apa > Chiangrai

19/12: Chiangrai > Chiang Kham (via Thoeng): Thai Lue Culture Centre, Wat Yuan > Phayao (via Chun & Dok Kham Tai): pasar malam, kwan Phayao

20/12: Phayao: morning market, kwan Phayao, culture centre, Wat Sri Khom Kham > Chiangrai (via Mae Chai, Phan & Mae Lao)

21/12: Chiangrai > Bangkok > Singapore

No comments: